Geotechnologia budowlana

Getechnika Budowlana

Polityka Prywatności dla Geotechnika Budowlana Piotr Sosnowski

1. Wstęp

Witamy na stronie https://geotechnikabudowlana.pl. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie użytkowników o sposobach gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez firmę Geotechnika Budowlana Piotr Sosnowski, z siedzibą przy Jesionowa 9, 07-230 Dębinki, NIP 7621202583 (dalej: „Administrator”).

2. Zakres danych osobowych

Administrator zbiera dane osobowe użytkowników, które są podawane dobrowolnie podczas korzystania ze strony, w tym, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane wprowadzone przez użytkowników w formularzach kontaktowych.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Nawiązania kontaktu z użytkownikami w odpowiedzi na zapytania.
  • Realizacji usług oferowanych przez Administratora.
  • Działalności marketingowej i promocyjnej, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, w tym zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych.

5. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją usług na rzecz użytkownika, z zachowaniem pełnej poufności i tylko w zakresie niezbędnym.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania błędnych lub niekompletnych danych.
  • Żądania usunięcia danych osobowych.
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani na stronie internetowej.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Jesionowa 9, 07-230 Dębinki lub poprzez e-mail.